ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

V našich dílnách jsme schopni zhotovit rozličné výrobky dle Vašich potřeb, a to jak dle dodané dokumentace, tak i na základě poptávky, kdy pro Vás potřebný výrobek nejprve navrhneme, po odsouhlasení i vyrobíme a případně i namontujeme

Vyrábíme širokou paletu zámečnických výrobků dle přání a potřeb zákazníků. Mezi nejčastěji vyráběné prvky patří zábradlí, vrata a brány, stojany, lávky a menší mostní konstrukce, balkónová konstrukce apod. Kromě výroby na základě dodané výkresové dokumentace jsme schopni zhotovit nejprve dle požadavků klienta výkresovou dokumentaci a na základě té následně provést výrobu, případně i montáž.

2016 - Continental Jičín - výroba a montáž ocelových konstrukcí o celkové hmotnosti 38 tun - ocelová stěna, střešní stužidlo, plošiny pro vzduchotechniku, rošt.

2016 - BČOV Pardubice - výroba a montáž kabelové lávky.

2014-2016 - výroba zámečnických konstrukcí pro výstavbu bytového komplexu Byty Malešice - II. fáze

2014 - Areál ABB Krkonošská Trutnov - výroba a montáž ocelových konstrukcí (světlíky, žebříky, schodiště, vrata aj.) dle dodáné projektové dokumentace

2013-2014 - Mnichovo Hradiště ČOV - Intenzifikace - dodávka a montáž zámečnických prvků pro intenzifikaci ČOV (žebříky, vrata a jiné konstrukce) a vodojemu Dobrovice (kladkostroj, nerezová plošina, žebřík, nerezové dveře)

2013 - Cerea Jičín - zhotovení přístřešku příjmového koše v areálu firmy Cerea, včetně nových vrat

2013 - VKS CEREA a.s., Smiřice - demontáž, oprava zásobníků měkkých komodit ve středisku Trutnov, jejich přeprava a následná montáž v prostoru VKS CEREA a.s., Smiřice

2013 - Cerea, a.s., Slatiňany - oprava čásit zastřešení nad zásypným košem v areálu sila ve Slatiňanech

2013 - Ústí nad Orlicí - areál bývalé textilní továrny - dodávka a montách 5 kusů sekčních průmyslových vrat

2013 - ČOV Vysoké Mýto - dodávka a montáž nesených bran

2012 - TRAMONT KLIMA s.r.o. - výroba a montáž bran, ocelových konstrukcí, poklopů a žebříku

2012 - Rekonstrukce ČOV Náchod - dodávka a provedení kompletního opláštění zahuštění kalu a vyhnívací nádrže

2012 - Apartment Building Všehrdova - výroba a montáž ocelových konstrukcí dle dodané projektové dokumentace

2011 - Rekonstrukce zimního stadionu Jičín - dodávka a montáž ocelové konstrukce světlíku a ochotu, vč. dodávka a montáž pororoštů, VSŽ plechů, ocelové výztuže, KARI sítí atd.