FILTRAČNÍ SYSTÉM AQUAFILTER

Jediný český bezmezidnový univerzální drenážní systém

Univerzální drenážní systém AQUAFILTER představuje dlouholetou praxí a laboratorními výsledky prověřený systém. První aplikace se tento systém dočkal v roce 1981 a od té doby byl osazen v 58 úpravnách vod v České i Slovenské republice, na celkové filtrační ploše 9752 m². Kromě toho prošel za tuto dobu systém AQUAFILTER opakovaným nezávislým zevrubným testováním v laboratořích několika významných vodohospodářských společností (Hydroprojekt, Severomoravské Vodovody a kanalizace, Jihočeské vodovoby a kanalizace, Pražské vodárny aj.). Všechny laboratorní testy prokázaly vysokou účinnost drenážního systému.

V roce 2017 došlo k uzavření dohody o spolupráci firem AQUAFILTER, v.o.s. a Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.
o dalším rozvoji, montáži a záručním i pozáručním servisu. Spojením know-how a zázemí obou společností vznikl stabilní partnera pro všechny zájem o drenážní systém AQUAFILTER.

Tato spolupráce přinesla taktéž vytvoření varianty v provedení z nerez oceli. Ze stejného materiálu jsou nyní i podpěrné prvky systému. Podařilo se zkrátit dobu potřebnou k instalaci drenážního systému, zajistit jeho lepší stabilitu i vyšší mechanickou odolnost, to vše při zachování osvědčených filtračních parametrů daných mj. hydraulickým řešením celého systému.

Univerzální charakter drenážního systému AQUAFILTER umožňuje jeho osazení jak na úpravnách vod, tak jej lze využít jako moderní a efektivní variantu 3. stupně čistění odpadních vod na ČOV.

Drenážní systém AQUAFILTER

Trubní drenážní systém AQUAFILTER ve své základní podobě byl vyvíjen více než dva roky, přičemž byl podrobován řadě praktických zkoušek, aby bylo dosaženo jeho požadovaných funkčních vlastností. Princip fungování drenážního systému AQUAFILTER je založený na principu tzv. převládajících průtokových ztrát.

Jeho vývoj v jednotlivých dílčích částech však pokračoval a pokračuje kontinuálně. Cílem jednotlivých úprav bylo jak ještě vylepšit funkčnost celého systému v rámci jednotlivých aspektů jeho fungování, tak zvýšit odolnost celého systému vůči mechanickému poškození či neodborné manipulaci. Drenážní systém je možné osadit jak do filtrů se střední mezistěnou, tak bez mezistěny.

Drenážním systémem je možné zajistit široké spektrum průtoku pracích médií. V případě pracího vzduchu je možné pracovat v rozmezí 2-25 l/s*m² (10,8-108 m³/h*), v případě prací vody pak v intervalu 2-18 l/s*m² (10,8-97,2 m³/h*) .

Do současnosti byl systém AQUAFILTER aplikován na 58 úpravnách vod v ČR a SR na celkové filtrační ploše 9750 m² . Předností systému AQUAFILTER je jeho univerzálnost. Je možné jej instalovat nejen do filtrů obdelníkového i kruhového půdorysu, ale taktéž i do uzavřených ležatých filtrů.

Mezi klíčové vlastnosti drenážního systému AQUAFILTER patří:

 • rovnoměrné vytlačování pracího vzduchu a prací vody do filtrační náplně v celé ploše filtru, po celou dobu prací filtrační náplně a při všech garantovaných pracích intenzitách. Této vlastnosti je dosahováno s využitím bezpečného principu tzv. "převládajících průtokových ztrát". Díky tomuto hydraulickému řešení je systém schopen udržet ostré rozhraní ve dvouvrstvých filtrech, a to i při relativně nízkých intenzitách prací vody. V důsledku toho se snižuje rychlost abraze filtračního uhlí filtračními pískem
 • v porovnání s jinými systémy nabízí systém AQUAFILTER, při použití dvouvrstvé filtrační náplně, významné investiční úspory díky potřebné menší dimenzi vodojemu, čerpadel a potrubí pro prací vodu i značných provozních úspor na prací vodě, elektrické energii, filtračním materiálu apod.
 • filtrační náplň o velikosti zrna nad 0,6 mm je možné ukládát přímo na filtrační systém
 • prací voda a prací vzduch jsou rozváděny samostatnými trubními tělesy, aby zvolená intenzita prací vody byla co nejméně ovlivňována odlišným přetlakem pracího vzduchu a naopak
 • inovovaná konstrukce systému z nerezové oceli (vzduchová a vodní tělese, podpěrný systém) a polypropylenu (filtrační hlavice) zaručuje jeho dlouhodobou životnost cca 50 let. O již tak vysoké dlouhověkosti celého systému svědčí mj. i to, že i po 20 letech provozu v ÚV Tlumačov a ÚV Jeseník neuvažují provozovatelé o jeho renovaci či výměně. Pezvadný stav filtračního systému byl dále zjištěn při výměně filtrační náplně např. po 20 letech provozu v ÚV Prazdroj Plzeň či po 14 letech provozu na ÚV Horka.
 • filtrační hlavice se štěrbinami 0,4 mm tvoří ve spojení s nátrubkem tzv. "trysku pro trubní tělesa". Tvar a způsob zpracování filtrační hlavice minimalizuje možnost jejího zanášení filtrační náplní. Nátrubek má zásadní význam při generování potřebné průtokové ztráty při předem určeném průtoku. Počet "trysek pro trubní tělesa" se pohybuje v rozemí 50-60 ks/m²
 • systém AQUAFILTER nevyužívá žádné temované spoje, zálivky ani jiné nerozebiratelné spoje. V případě potřeby je proto možné jeho jednotlivé části snadno demontovat
 • celý drenážní systém díky svému hydraulickému návrhu a provedení dosahuje maximálního účinku praní filtrační náplně, prakticky zcela eliminuje tzv. mrtvá (nepraná) místa ve filtrační náplni
 • systém obsahuje i unikátní možnost ověřit pomocí vzduchu stav vodních těles bez nutnosti vyjmutí filtrační náplně. Této schopnosti je dosaženo inovativním tvarem nátrubku s otvorem v jeho horní části, který umožňuje výstup vzduchu
 • systém je plně pochozí do nosnosti 150 kg

REFERENCE

"Systém Aquafilter byl na ÚV Tlumačov v letech 1995-97 instalován na celkem 12 kruhových filtrech o průměrech 1,8 m a 4 obdélníkových filtrech o rozměrech 2x5,5 m, resp. 1,86x5,5 m. Od té doby se na drenážním systému neobjevila žádná závada. Za 20 let provozu filtrů taktéž nebyl zaznamenán pokles jejich účinnosti.

Po 20 letech provozu byl před plánovanou rekonstrukcí ÚV obnažen drenážní systém v jednom z filtrů. Ukázalo se, že drenážní systém nevykazuje ani po 20 letech provozu žádné stopy poškození ani opotřebení. Na základě této kontrolní prohlídky a dlouhodobých zkušeností jsme se rozhodli nechat na ÚV původní drenážní systém Aquafilter."

Jiří Dočkal,Mistr ÚV Tlumačov

PÍSKOVÉ RYCHLOFILTRY

Úpravny průmyslové vody:

 • AE Jaslovské Bohunice (5 filtrů á 64 m², 1982-8)
 • Vítkovické železárny Ostrava (7 filtrů á 43 m² a 8 filtrů á 40 m², 1984-8)
 • VSŽ Košice (8 filtrů á 67m², 1992-3 a 1997)

Úpravny pitné vody:

 • Krásný Jez u Slavkova v Č. (3 filtry á 44 m², 1980 -8)
 • Pořešín u Č. Krumlova (6 filtrů á 17 m²,1987-8)
 • Veselí n/Lužn. (2 filtry á 20 m², 1986-7)
 • Tábor (3 filtry á 15 m², 1989-90)
 • Žlutice (2 nové filtry á 20 m², 1976)
 • Spišská Nová Ves -Velká Bílá Voda (5 nových filtrů á 20 m², 1989)
 • PRAZDROJ Plzeň-sladovna (4 nové filtry á 23 m², 1989)
 • Strašice u Rokycan (4 nové filtry á 20 m², 1992)
 • Horka u Sokolova (10 filtrů á 50 m², 1988-91)
 • Příbram-Kozičín (3 filtry á 23,3 m², 1992)
 • Praha-Podolí (36 filtrů á 80 m², 1992-5)
 • Příbram-Hvězdička (3 filtry á 23,3 m², 1994)
 • Vimperk (2 filtry á 8,5 m², 1994-5)
 • Klíčava u Kladna (6 filtrů á 19,7 m², 1992-5)
 • Milíkov u Stříbra (3 nové filtry á 20,5m²,1998)
 • Svobodka u Tachova (4 nové filtry á 20 m², 1988)
 • Jeseník (3 filtry á 16 m², 1996)
 • Strakonice (4 filtry á 14,9 m², 1995-8)
 • Opava-Velké Hoštice (2 filtry á 10,6 m², 1996 a 2001)
 • Meziboří (8 filtrů á 45 m², 1987-8)
 • Tlumačov u Zlína (12 kruhových filtrů á 2,54m², 4 nové obdélníkové
  filtry á 11 m², 1997-8)
 • Rečkov u Mladé Boleslavi (6 filtrů á 31,5 m², 1999)
 • Olomouc-Černovír (8 filtrů á 31 m², 2001-1)
 • Jihlava-Hosov (8 filtrů á 20 m², 2000-1)
 • Klečůvka u Zlína (4 filtry á 49 m², 2002-3)
 • Příbram-Kozičín (2 nové filtry á 23,9 m², 2003-4)
 • Krnov (3 filtry á 18 m², 2003-4)
 • Kolín-Vinice (6 filtrů á 15 m², 2005)
 • Rakovník (2filtry á 14 m², 2005)
 • Rychnov nad Kněžnou (2006)
 • Kouty u Šumperka (2007-8)
 • Olšanské papírny (2009)
 • Veľké Leváre (2010)
 • Pardubice-Hrobice (2010, v ležatých, uzavřených pískových filtrech)

FILTRY S NÁPLNÍ GAU

Úpravny pitné vody:

 • Milíkov u Stříbra (2 filtry á 20,5 m², 1988)
 • Nová Říše u Telče (2 filtry á 15,85 m², 1999)
 • Jihlava-Hosov (4 filtry á 24 m², 2001)
 • Vsetín-Karolinka (2 filtry á 55,5 m², 2003)
 • Kolín-Vinice (4 filtry á 16,5 m², 2005)
 • Rožnov (2 filtry á 8,25 m², 2005)

DVOUVRSTVÉ FILTRY S FILTRAČNÍ NÁPLNÍ PÍSEK + KAMENNÉ UHLÍ

Úpravny pitné vody:

 • Málinec u Lučence (8 filtrů á 30 m 2 , 1994)
 • Turček u Kremnice (20 filtrů á 21 m 2 , 2000)
 • Vyškov ( 3 filtry á 21 m 2 , 2002, 2003, 2008)