AKTUÁLNĚ

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na realizace rekonstrukce ČSOV Kolín L1 - Polanda. V rámci rekonstrukce budou instalována 4 nová čerpadla, každé o výtlaku Q 150 l/s a dopravní výšce 21 metrů. Dále dojde k instalaci nových strojních česlí, oplechování lapáku písku a instalaci nového zeřízení pro těžení písku. Součástí akce je taktéž...

Jak se ukazuje, drenážní systém AQUAFILTER má i po 20 letech provozovu na ÚV Tlumačov výborné výsledky. Svědčí o tom mj. i aktuální výsledky laboratorních rozborů vzorků z této ÚV, dle nichž dosahuje voda z této úpravny až kvality vody kojenecké.