AKTUÁLNĚ

Na začátku roku 2019 jsme zahájili práce na rekonstrukci Úpravny vody Písty na Nymbursku. Celková výše zakázky činí 139,9 mil Kč, z toho cena strojní části činí bezmála 49 milionů Kč. Intenzifikací dojde k navýšení kapacity úpravny z původních 31,7 l/s až na 50 l/s. Rekonstrukcí prochází nejen vlastní technologie v úpravně vody, ale i prameniště,...

Dokončili jsme montáž technologického vystrojení ČOV Onomyšl a technologických objektů pro napojení obce Onomyšl na skupinový vodovod Sadská. Při intenzifikaci došlo k jejímu kompletnímu technologickému přestrojení, a tím i zvýšení celkové kapacity ČOV na hodnotu 380 EO.

Právě jsme dokončili dodávku ocelových konstrukcí. Jednalo se o výrobu a montáž menší lávky se zábradlím, dále sestavy zábradlí na gabionové zdi a zejména tvarově náročné chodníkové lávky.

V rámci postupné výstavby bytových domů v pražských Čakovicích dodáváme kompletní zámečnické výrobky - zábradlí, slunolamy atd.