ČERPACÍ STANICE (ODPADNÍCH) VOD

Každoročně realizujeme několik desítek menších či větších čerpacích stanic, a to jak v rámci nových realizací, tak i v podobě modernizací a úprav stávajících ČS.

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž technologie a rozvodů ČS, a to včetně technologické elektroinstalace a systémů měření a regulace. Na přání klienta zajistíme taktéž dodávku a osazení vhodné jímky (betonové či plastové).

Dodáváme ČS pro tlakovou i gravitiační kanalizaci, a taktéž specifické ČS.

Součástí dodávek je i instalace systému měření a regulace, který může být na přání zakázníka vybaven dálkovými přenosy pro sledování poměrů na ČS, ale i systémem pro dálkové řízení ČS z centrálního pracoviště.

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY - ČSOV

2018 - ČS Kolín - L1 "Polanda" - generální dodávka rekonstrukce ČSOV Kolín L1 v rozsahu stavební, strojní a elektro část. Po stavební úpravě nátokového kanálu byla ČS nově vybavena strojně stíranými česlemi, kterým jsou ještě předřazeny ruční hrubé česle, pro zachycených nejhrubších nečistot. Pro zachytávání písku došlo k úpravě nefunkčního lapáku písku a osazení nového drapáku písku. Shrabky ze strojních česlí jsou šnekovým dopravníkem transportovány do velkoobjemového kontejneru. Takto předčištěná odpadní voda je čerpána čtveřicí nových čerpadel, z nich každé je schopno čerpat 150 l/s při dopravní výšce 21 metrů. Kompletně přestrojena byla taktéž armaturní komora a byly instalovány nové žebříky s bezpečnostním košem a nové poklopy.

Kompletní rekonstrukcí prošla taktéž elektroinstalace a systém řízení a přenosů.

2017 - ČS Zámek Slatiňany - dodávka a montáž čerpadel, rozvodů a systému MaR pro ČS

2017 - ČS Lidl Praha - dodávka a montáž 4 kusů čerpadel, armatur, zámečnických prvků a elektroinstalace pro ČS a kolektory pro Lidl Praha, ul. Tupolevova

2017 - ČS Lozice - dodávka a montáž technologického vybavení, armatur, technologické elektroinstalace a systému MaR pro 3 ks čerpacích stanic

2016 - ČS Čáslav - lokalita U Homolky - dodávka a montáž čerpadel, potrubí, armatur a nerezového žebříku pro ČS

2016 - ČSOV Kunětice - dodávka a montáž čerpadel, potrubí, armatur a zámečnických prkvů pro 3 ČS

2016 - ČS Skoranov - Seč - dodávka a montáž technologického vystrojení, potrubí a armatur pro ČS

2015 - Skupinový vodovod Holicko - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení na 4 ČS

2015 - Odkanalizování obce Osík - kompletní dodávka a montáž technologické části 2 ČSOV

2015 - ČS pro akci Vítonice - kanalizace - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 4 ČS

2015 - Skupinový vodovod Holicko - dodávka a montáž technologické části stavby v rozsahu: centrální čerpací stanice, 2 ks čerpacích stanic na trase, výtlak do vodojemu

2015 - ČS pro ZS Vilémov - dodávka betonové nádrže a její kompletní technologické vyzbrojení na ČS

2015 - ČS pro akci "Dolní Újezd - kanalizace, II. etapa" - dodávka a montáž kompletní strojně-technologické části ČS

2014-2015 - ČS a ATS pro akci Kanalizace a vodovod Brtev - dodávka a montáž kompletní technologie ČS a ATS

2014 - ČS Český Krumlov - U Trojice - oprava kanalizačních výtlaků, dodávka a montáž nového trubního vedení a armatur ČS

2014 - Úprava výstroje a zhlaví na vrtu LO 15/4 - VaK Vysoké Mýto - dodávka technologické části pro vystrojení vrtu a ČS

2013-2014 - Kanalizace ČOV Lánov - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení hlavní ČS a dalších dvou ČS, včetně elektročásti

2013 - ČS Kuks - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČS

2013 - Cukrovar Kopidlno - dodávka a montáž kompletních technologického vystrojení ČS v areálu cukrovaru

2013 - Obnova kanalizační ČS1 - Sázava  (VS Vrchlice - Maleč, a.s.) - dodávka a montáž kompletních technologického vystrojení a zámečnických prvků (zábradlí, rošt, jeřábová kočka, hrubé česla, zateplená vrata) pro ČS

2013 - Kanalizace Bylany - dodávka a montáž kompletní technologické části 4 ČS, včetně elektroinstalace

2013 - ČS Rabštejnská Lhota - kompletní technologické vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2013 - ČS Orel - dodávka a montáž kompeltního technologického vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2012 - ČOV Předhradí - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 2 ČS, včetně elektroinstalace

2012 - ČS Trpišov - dodávka a montáž technologického vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2012 - Sdružení Jaroměřsko - "Čisté Labe" - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 4 ČS, včetně elektroinstalace

2012 - Dokončení kanalizace a ČOV Velké Svatoňovice - I. etapa - dodávka montáž kompletního technologického vystrojení 2 ČS, včetně elektroinstalace

2012 - Odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová - čerpací stanice - dodávka a montáž kompletních technologického vystrojení 6 ČS, včetně elektroinstalace

2012 - ČS Vrdy - dodávka a montáž technologického vystrojení 3 ČS a 1 PČS, včetně elektroinstalace

2012 - Dokončení kanalizace Chroustovice - dodávka a montáž technologického vystrojení 2 ČS, včetně elektroinstalace

2012 - Kutnohorsko-Čáslavsko - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 4 ČS, včetně elektroinstalace, zámečnických konstrukcí a trubních vedení

2012 - ČOV Čáslav - rekonstrukce technologického vybavení ČS Čáslav V (dmýchárna) a technologických a zámečnických prvků na ČOV

2012 - ČOV Kopidlno - dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 2 ks ČS, včetně elektroinstalace

2011-2013 - Kanalizace a ČOV Lichkov - dodávka a montáž technologického vystrojení 5 ČS, včetně elektročásti a dálkových přenosů

2011 - Plavecký areál Pardubice - přestrojení stávající ČS a vystrojení nové ČS

2011 - ČOV Pašinka a čerpací stanice - dodávka kompletního technologického vystrojení ČS

2011 - Kanalizace Žampach - kompletní dodávka technologického vystrojení hlavní ČS a ČS1, včetně elektročásti a MaR

2011 - Kanalizace Žamberk - dodávka a montáž strojní části a elektročásti pro ČS1 a ČS2

2011 - ČS Nové Dvory - Bažantnice - dodávka a montáž technologického vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2011 - Kanalizace Straky - dodávka a montáž technologického vystrojení 6 ČS, včetně elektroinstalace

2010 - Kanalizace a ČOV Hrochův Týnec - dodávka a montáž kompletní technologické část ČS1, včetně elektroinstalace

2010 - Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč - dodávka a montáž technologického vystrojení a elektročástí 2 ČS

2010 - ČS Tisová - dodávka a montáž technologického vystrojení 3 ČS, včetně elektroinstalace

2010 - ČS Bratčice - dodávka a montáž domovních ČS a montáž indukčního průtokoměru

2010 - ČS Lázně, ČS Bílý Kopeček - dodávka a montáž 2 ks ČS, včetně elektoinstalace