TecnoConverting Engineering

Specialisté na sedimentaci a lamelové vestavby

V rámci obchodního zastoupení pro trhy střední Evropy přinášíme na český trh produkty španělské společnosti TecnoConverting Engineering, která patří nejen v rámci Evropy, mezi špičkové firmy v daném oboru. Společnost se specializuje na oblast sedimentačních procesů, a to zejména s využitím principu lamelové sedimentace. Tato spolupráce nám umožňuje na trhy v ČR, SR a Polsku přinést produkty špičkové kvality. Všechny produkty společnost TecnoConverting sama navrhu a taktéž vyrábí.

TecnoConverting provádí návhy a realizace projektů pro zlepšení sedimentačních procesů pro usazovací a dosazovací nádrže a dešťové zdrže, a to jak v rámci nových čistíren, tak zejména pro intenzifikaci stavajících ČOV. Pro všechny své projekty provádí společnost TecnoConverting vlastní statické výpočty. Pro co nejefektivnější návrhy lamelových vestaveb využívá počítačovou simulaci proudění tekutin (CFD).


PŘEHLED PRODUKTŮ

TECNOTEC ŠESTIHRANNÉ LAMELY

 • Sedimentace patří k nejrozšířenějším procesům k separaci pevných látek a kapalin
 • Lamelové moduly TECNOTEC zvyšují styčnou plochu a urychlují sedimentaci nerozpuštěných látek, čímž dojde ke zrychlení celého procesu usazování. Lamely představují vhodné řešení pro ČOV, úpravny vod a retenční nádrže.
 • Instalace lamelových modulů do stávajících dosazovacích nádrží navíc umožňuje zvýšit účinnost ČOV či ÚV, bez nutnosti zvětšování velikosti či počtu nádrží. Jde o ekonomicky nejvýhodnější způsob intenzifikace dosazovacích nádrží.
 • Správný návrh lamelové vestavby zaručuje její vysokou sedimentační účinnost. Obvykle je možné instalací lamelové vestavby zvýšit maximální možný průtok 2-4x, avšak v atypických případech je možné dosáhout až 7násobného navýšení průtoku.
 • Naše lamely, vyráběné v našich vlastních prostorech, jsou zhotovovány z PP nebo PVC a plně vyhovují evropské směrnici 2002/72/CE "o kontaktu s potravinami".

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/tecnotec-sestihranne-lamely

TECNO-PLATE LAMELY

Na základě našich výpočtů na míru vyrobíme ty nejvhodnější lamely pro jednotlivou sedimentaci, které vždy zajišťují maximální účinnost.

Na základě typu čištěné vody mohou být lamely TecnoPlate vyrobeny z následujících materiálů:

 • Nerezová ocel AISI 304 nebo 316
 • Kompozit
 • Polypropylen s vysokou hustotou (HDPP)
 • PVC

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/lamelove-platy-tecnoplate/

KRUHOVÁ DOSAZOVACÍ NÁDRŽ MANOWAR

Až do nedávna, byla stále instalována stejná technologie stírání dna a hladiny kruhových dosazovacích s centrálním mostem, se stejnými opakujícími se problémy v podobě koroze a neustále potřeby údržby.

Systém Manowar řeší všechny problémy předchozích konstrukcí. Přestože funkce zůstala stejná, provedení je zcela odlišné. S využitím hnacího systému upevněného ke stěně nádrže odpadla potřeba centrálního mostu. Nad hladiny nádrže vystupují pouze dvě samonivelační lišty pro sběr plavoucích nečistot.

EVOLUCE DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ

Staré modely

 • Koroze
 • Náročná údržba
 • Problémy s kalem
 • Problémy s drolením betonu

Systém Manowar

 • Se systémem samonivelačních list
 • Snadné zastřešení nádrží pro eliminaci zápachu a vylepšení vzhledU
 • Možnost instalace lamelových modul

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/kruhova-dosazovaci-nadrz-manowar

KRUHOVÁ DOSAZOVACÍ NÁDRŽ TECNO CLASSIC

Systém stírání dna a hladiny pro kruhové dosazovací a zahušťovací nádrže

 • Systém stírání dosazovací nádrže Tecno Classic byl vyvinut při zohlednění technologie EASY-INSTALL, která umožňuje snadnou a rychlou instalaci bez potřeby specializovaných techniků. Díky této technologii je instalace našich zařízení v zahraničí levná a snadná. Tecno Classic s využitím technologie EASY-INSTALL byl již mj. instalován ve Španělsku, Mexiku, Austrálii a další ...
 • Model Tecno Classic je navržen pro zajištění co nejvyšší účinnosti a maximální garance funkčnosti. Celý systém je vždy navrhován s ohledem na průměr nádrže a koncentraci kalu.
 • Stěrky pro stírání dna z kalu jsou poháněny centrální hřídelí, která je upevněna na středovém mostu.
 • K dispozici je rovněž náš montážní tým, který zaručuje správnou montáž a nastavení zařízení.

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/tecno-classic-dosazovaci-kruhova-nadrz/

ŘETĚZOVÝ SHRABOVÁK PRO OBDELNÍKOVÉ DOSAZOVACÍ NÁDRŽE

Nejlepší obdelníkový dosazovák za nejlepší cenu

 • Konvenční materiály, jako je ocel, ne vždy odpovídají aktuálním výkonovým potřebám
 • Technologie pro čistou a odpadní vodu z plastů
 • Transformace a náhrada některých dosud používaných materiálů pro průmyslové a obecní aplikace
 • Pohon, který nabízí řešení budoucnosti již dnes
 • Specifické výhody plastů
 • Certifikát pro styk s pitnou vodou
 • Plastová stěrka pro stírání dna
 • Plastová stěrka pro stírání hladiny
 • Plastový separátor plavoucích nečistot
VÝHODY
 • Úspora energie
 • Spolehlivý a bezúdržbový systém
 • Nadprůměrná životnost

Konvenční materiály, jako je ocel, ne vždy odpovídají aktuálním výkonovým potřebám

 • Evoluce vede ke stále většímu využívání moderních plastů. Mezi jejich výhody patří delší životnost, nižší hmotnost, snazší doprava a instalace. Bezúdržbové a odolné vůči nejvyšším nárokům na pracovní zatížení.

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/produkty/stirani-obdelnikova-dosazovaci-nadrz/

THOMSONOVY PŘEPADY (PŘELIVNÉ HRANY)

 • Provádíme návrhy pro zvýšení kapacit, stejně jako výpočty výřezu a optimální výšku pro potřeby zákazníka
 • Vyráběno z nerezové oceli AISI 304 nebo 316
 • Na přání možno vyrobit taktéž z kompozitu, PVC nebo PP
 • Taktéž dostupné s nastavitelnými V-výřezy

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/thomsonovy-prepady/

NAKLÁPĚCÍ ŽLABY

Na základě nátoku na ČOV, jsme schopni spočítat, navrhnout a dodat nejvhodnější žlaby k odtahu plavoucích nečistot z dosazovacích nádrží

 • Vyráběno z nerezové oceli AISI 304 nebo 316
 • Automatické nebo manuální naklápění žlabu, dle požadavků klienta
 • Naklápění až 75°na obě strany zaručuje perfektní sběr plavoucích nečistot
 • Průměr, délka a velikost otvorů žlabů jsou navrhovány pro co nejvyšší účinnost sběru nečistot
 • Snadná instalace

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/sberne-zlaby-pro-plavouci-necistoty/

KOMPOZITNÍ ZASTŘEŠENÍ NÁDRŽÍ

Navrhujeme a dodáváme kompozitní modulární zastřešení dosazovacích nádrží

Zastřešení nádrží efektivně řeší problémy se zápachem (zejm. v případě usazovacích nádrží) a současně má i své estetické hledisko

 • Výběr barvy klientem
 • Zcela samonosná konstrukce
 • Maximální zatížení až 98 kg/m² pro všechny standardní modely
 • Možnost zatížení až 250 kg/m² pro VYSOKO-PEVNOSTNÍ provedení
 • Šrouby z nerezové oceli AISI 304 nebo 316
 • Průlezy dle regulí EU
 • Možno použít jak pro nádrže s centrálním mostem, tak i pro systém Manowar bez mostu

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/produkty/kryt-dosazovacich-nadrzi-gaudi/

KOMPAKTNÍ LAMELOVÉ SEPARÁTORY

 • navrhujeme a vyrábíme kompaktní lamelové separátory/usazováky dle potřeb klienta, se zárukou dosažení požadované úrovně separace
 • Kompaktní separátory z PP s podpůrnou konstrukcí z potahované nebo natírané oceli, s flokulační komorou a dávkováním
 • Kompaktní separátory v celonerezovém provedení z oceli AISI 304 nebo 316
 • Kompaktní lamelové separátory s kapacitou až 100m³/h na jednu separační jednotku
 • TecnoConverting Engineering disponuje zkušebním zařízením pro zajištění požadované funkčnosti zařízení

Pro více informací pokračujte na odkaz www.tecnoconverting.cz/produkty/kompaktni-separatory-z-nerezove-oceli-nebo-polypropylene/