ÚPRAVNY VOD, VODOVODY

Zajišťujeme dodávky trubních tras, výrobu a dodávku vlastních tlakových filtrů v nerezových nádržích a montáž komplexní technologie pro úpravny vod a vodovody


Zajišťujeme komplexní dodávku trubních vedení v rámci výstaveb a rekonstrukcí úpraven vod. Taktéž dodáváme a montujeme kompletní technologické vystrojení úpraven vod, včetně nejmodernějších strojů užívaných pro přípravu pitné vody, jako např. ozonizace, UV lampy aj.


V oblasti vodovodů nabízíme dodávku a montáž technologického vystrojení a trubních vedení pomocných staveb na trasách vodovodů, vč. vystrojení vrtů.

2019 - Chrášťany, Bylany - napojení na SV Sadská - dodávka a montáž technologické a elektro části na objektech v rámci napojení vodovodu obcí Chrášťany a Bylany na skupinový vodovod Sadská. Vystrojeny byly následující objekty: ČS Chrášťany, ATS Bylany, VDJ Bylany a předřazená vodoměrná šachta.

2016 - ÚV Markovice - 1. etapa - výměna trubních rozvodů.

2015-2016 - Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany - dodávka a montáž technologického vystrojení, elektro části vč. SŘTP a zámečnických konstrukcí stavby

2015 - VaK Chrudim - ÚV Monaco - dodávka a montáž rozdělovače surové vody - vlastní nádoba rozdělovače v nerezovém provedení, nosná konstrukce pozink

2014 - ÚV a vodojem Vysoké Chvojno - dodávka a montáž strojně technologické části stavby "Rekonstrukce objektu úpravny vody a věžového vodojemu v obci Vysoké Chvojno". Výroba 2 kusů tlakových filtrů v nerezových nádržích.

2014 - Podlažice, vrt V1-8 - dodávka kompletních technologického vystrojení vrtu

2013 - Vrty Olomoucká a Lány, okr. Svitavy - dodávka a montáž technologické části stavby "Průzkumně-jímací vrt v prameništi Olomoucká a Lány"

2012 - ÚV Hamry - výměna trubních vedení, dodávka a montáž armatur s elektropohony, výměna RN provozních chemikálií, elektropráce

2012 - Modernizace ÚV Monaco  - dodávka a montáž technologické části včetně elektroinstalace

2010 - ÚV Jilemnice - dodávka a montáž technologických zařízení a dodávka vybraných komponentů pro úpravnu vody

2010 - Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady - dodávka technologických prvků pro ÚV