VODOJEMY

Zajišťujeme dodávku a montáž trubních vedení a technologického vybavení pro vodojemy. Realizovali jsme již více než tři desítky dodávek v této oblasti.Nabízíme dodávku a montáž trubních rozvodů a technologických prvků pro všechny typy a velikosti vodojemů. Standardně jsme schopni zajistit montáž a dodávku trubních rozvodů a armatur do DN 800.

V oblasti technologických prvků zajišťujeme dodávku a montáž čerpací technicky, automatických tlakových stanic (ATS) i vybavení pro chemickou úpravu vody.


REALIZOVANÉ ZAKÁZKY - VODOJEMY

2019 - Vodojem Kolín L1 - rekonstrukce armaturní komory

2016-2017 - Vodojem Kácov - dodávka a montáž trubních rozvodů, armatur a dávkovací soupravy na NaCl

2016 - Vodojem Poděbrady - dodávka a montáž trubního vedení, armatur a technologických zařízení

2016 - Vodojem Chaběřice - dodávka a montáž trubního vedení, armatur a dávkovací stanice chlornanu sodného.

2016 - Vodojem Vykáň - dodávka a montách trubních rozvodů, armatur a technologických prvků.

2016 - Vodojem Býchory - dodávka a montáž trubních rozvodů, armatur a technologických prvků (mj. dávkování NaCl a automatické tlakové stanice - ATS)

2014 - Vodojem Křižanovice - modernizace části strojního vybavení, částečná rekonstrukce trubního vedení vč. armatur

2014 - ÚV a vodojem Vysoké Chvojno - dodávka a montáž strojně technologické části stavby "Rekonstrukce objektu úpravny vody a věžového vodojemu v obci Vysoké Chvojno". Projektovaná kapacita objektů po rekonstrukci je 5,5 l/s.

2011 - Vodojem Chlístovice - dodávka a montáž vystrojení armaturní komory vodojemu