Úpravna vody Písty

03.02.2020

Na začátku roku 2019 jsme zahájili práce na rekonstrukci Úpravny vody Písty na Nymbursku. Celková výše zakázky činí 139,9 mil Kč, z toho cena strojní části činí bezmála 49 milionů Kč. Intenzifikací dojde k navýšení kapacity úpravny z původních 31,7 l/s až na 50 l/s. Rekonstrukcí prochází nejen vlastní technologie v úpravně vody, ale i prameniště, kde dojde k vystrojení 3 zcela nových vrtů a přestrojení původních vrtů.