TECHNOLOGIE

PRO KAŽDOU VODU         ...UŽ 30 LET

STAVEBNÍ HUŤ SLATIŇANY

Váš partner v oblasti technologií vodohospodářských staveb s 30 letou historií

Již od roku 1990 se zabýváme technologiemi vodohospodářských staveb. Od té doby jsme realizovali stovky projektů zahrnující mj. technologické vystrojení nových městských a průmyslových ČOV, rekonstrukce a intenzifikace již fungujících čistíren odpadních vod (ČOV), vystrojení čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV), vodojemů a úpraven vod.

Spolupracujeme s předními dodavateli strojů a zařízení pro vodohospodářské účely v ČR i Evropě. V našich dílnách jsme schopni vyrobit konstrukce a prvky technologických celků pro ČOV, jako např. dosazovací nádrže, stírání dna a hladin nádrží, žlaby, mostní konstrukce či pochozí lávky. U všech dodávaných prvků zajišťujeme jejich montáž a uvedení do provozu.

Vyrábíme a montujeme taktéž atypické zámečnické konstrukce nejen pro vodohospodářské účely, jako např. balkónová zábradlí, nerezová schodiště, nerezová sila a reaktory aj.

PRÁVĚ REALIZOVANÉ VÝZNAMNÉ PROJEKTY

Z momenátlně realizovaných projektů vybíráme...

ČOV Lodín

Bytový komplex Malešice - balkónová zábradlí

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?