Výsledky filtračního sytému AQUAFILTER na ÚV Tlumačov

29.03.2018

Jak se ukazuje, drenážní systém AQUAFILTER má i po 20 letech provozovu na ÚV Tlumačov výborné výsledky. Svědčí o tom mj. i aktuální výsledky laboratorních rozborů vzorků z této ÚV, dle nichž dosahuje voda z této úpravny až kvality vody kojenecké.

Viz: https://www.ovodarenstvi.cz/clanky/voda-ve-zline-ma-vybornou-kvalitu-a-bude-jeste-lepsi