Kanalizace a ČOV Onomyšl, vodovod Onomyšl

07.10.2019

Dokončili jsme montáž technologického vystrojení ČOV Onomyšl a technologických objektů pro napojení obce Onomyšl na skupinový vodovod Sadská. Při intenzifikaci došlo k jejímu kompletnímu technologickému přestrojení, a tím i zvýšení celkové kapacity ČOV na hodnotu 380 EO.

V rámci napojení obce na skupinový vodovod byla osazena nová technologie na trojici objektů ATS a vodojemu.

Celková cena dodávky: 5,8 mil Kč bez DPH